Communicatieconsultant

De rol van een communicatieconsultant bestaan erin de manager bij te staan in zijn persoonlijke strategie en communicatiecapaciteit. Dit gebeurt aan de hand van persoonlijk advies, een proces dat een hoge mate van vertrouwelijkheid vereist. Vertrouwelijkheid is essentieel om een absolute doeltreffendheid te garanderen.

Onze taak bestaat erin om aan uw zijde te staan voor zowel het globale beeld als voor het sturen van belangrijke afspraken op vlak van strategie en communicatie: onderhandelingen, persconferenties, ontmoetingen met sociale partners, mediatraining, … Zo worden we uw vaste partner.

Serve Consult ondersteunt u ook bij de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van de beslissers in uw organisatie (op niveau van het directiecomité of de raad van bestuur) door begeleiding (individueel of in teamverband) bij persoonlijke communicatie.

Door te werken aan de persoonlijke communicatie van de manager komen er nieuwe leidinggevende capaciteiten naar boven of worden bestaande vaardigheden aangescherpt. Wij helpen u om door te groeien van expert (gericht op inhoud) naar strategische leider (gericht op het proces en geïllustreerd met een visie).

We stellen programma's op maat samen die aansluiten bij de strategie van uw onderneming en de persoonlijke doelstellingen die u wil bereiken.

Serve Consult begeleidt zijn klanten in België, Zwitserland, Frankrijk en de rest van Europa. We kennen de cultuur en nationale kenmerken van elke gesprekspartner en we zijn het gewend om strategieën voor te stellen die geschikt zijn voor het land van implementatie.

Serve Consult hanteert uiterst strikte deontologie- en vertrouwelijkheidsregels in het kader van onze opdrachten. U kan zeker zijn van onze professionele aanpak.