Public affairs & Lobbying

Het beheer van publieke zaken omvat alle onderwerpen en situaties met betrekking tot de activiteiten van een onderneming. Het is een cruciale factor die meer bepaald het volgende behandelt:

Bedrijfscommunicatie:

Veel ondernemingen vragen onze tussenkomst voor begeleiding bij hun public relations en lobbying bij hun voornaamste doelgroepen. Deze activiteiten hebben een aanzienlijke impact op de resultaten van de onderneming voor wat betreft imago, reputatie, bekendheid en economische ontwikkeling, ongeacht of het om een B2B- (business-to-business) of B2C- (business-to-consumer) onderneming gaat.
Wij sturen en begeleiden onze klanten bij hun dialoog met de voornaamste entiteiten waarmee een publieke of private onderneming te maken krijgt: de politieke wereld, instellingen, investeerders, burgers, comités van buurtbewoners, sociale partners, … Een goed beheer van publieke zaken en lobbying beoogt het scheppen van een gunstigere externe omgeving door een positief beeld van de onderneming, het merk of de activiteit.
We zijn ook aangesloten bij verschillende vakverenigingen en -groepen om onze klanten een ruime kring van contactpersonen aan te bieden. Deze kring werd in de loop der jaren opgebouwd en vormt een doorslaggevende troef voor de prestaties en kwaliteit die we onze klanten aanbieden.

Identificatie van opportuniteiten voor financiering en overheidssteun:

Groei, jobcreatie, economische ontwikkeling en duurzaamheid voor publieke of private ondernemingen zijn steeds vaker verbonden met het vinden en verkrijgen van steun of financiering op Europees of lokaal niveau.

Door onze tussenkomst kunnen deze mogelijkheden en het belang ervan voor onze klant sneller opgespoord worden. Door onze begeleiding bij de onderhandelingen met de betreffende organisaties kunnen de publieke en private ondernemingen rekenen op een concreet hefboomeffect bij de ontwikkeling van hun activiteiten. Hierbij verwijzen we in het bijzonder naar publiek-privaat partnerschap.