Ondernemingsstrategie

Opstellen van een strategie en actieplan

De strategische visie van een publieke of private onderneming voor haar ontwikkeling op middellange en lange termijn, is samen met de middelen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking ervan essentieel voor de toekomst van de onderneming.

Geen enkele strategie is eeuwig en de levensduur ervan wordt nog verder ingekort door de snelle evolutie van onze economische, sociale, legislatieve enz. omgeving. Het is dus cruciaal dat een onderneming de middelen voorziet om zichzelf regelmatig in vraag te stellen. Serve Consult helpt u om afstand te nemen en uw strategie aan te passen.

Onze werkwijze bestaat uit een originele systeembenadering van uw onderneming. Aan de hand van een eerste audit vormen we ons een nauwkeurig en objectief beeld van uw structuur en huidige kenmerken, sterke en zwakke punten op vlak van concurrentie en de risico's en opportuniteiten waartegen uw onderneming aankijkt. De objectiviteit en onafhankelijkheid van Serve Consult en onze consultants laten ons toe om de overtuigingen van het management op positieve wijze ter discussie te stellen.

Vervolgens ontwikkelen we samen met het management en zijn teams een coherente strategie om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.

Om vruchten af te werpen, moet een strategisch plan gepaard gaan met een concreet actieplan dat bepaalt welke acties er nodig zijn, welke projecten geïmplementeerd moeten worden, welke middelen vrijgemaakt moeten worden, hoe de organisatie verder moet ontwikkelen, welke verantwoordelijkheden daarmee gepaard gaan en welke belangrijke stappen er op termijn gezet moeten worden. Wij zorgen hiervoor.

Uitvoering van het plan

We willen graag verder gaan dan louter aanbevelingen. Daarom stellen we aan onze klanten-partners voor om ze te begeleiden bij de uitvoering van het actieplan.

De rol van Serve Consult kan in dat geval, naargelang de omstandigheden en situaties, variëren en rollen omvatten die gaan van projectmanager, observator, integrator, woordvoerder of lobbyist tot een permanente aanwezigheid als onafhankelijke consultant of bestuurder in de raad van bestuur.